హోమ్ > మా గురించి>ఉత్పత్తి మార్కెట్

ఉత్పత్తి మార్కెట్


దేశవ్యాప్తంగా వివిధ పరిశ్రమలకు విక్రయించడం, వార్షిక ఉత్పత్తి 1,500 యూనిట్లు మరియు అమ్మకాల పరిమాణం సుమారు 50 మిలియన్లు.

వార్షిక అమ్మకాల పనితీరు.We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy